Sản phẩm tẩy dầu tính kiềm dành cho ngâm thông thường hoặc ngâm trong bể rung siêu âm


đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận mẫu thử miễn phí và báo giá chi tiết.

Danh sách nhân viên Sale

Liên hệ với Degrasan


0979.458.900 0979.368.166