Chất trợ cho bể pickling / Các chất tẩy dầu cho bể pickling dạng ngâm / Ngâm kết hợp rung siêu âm


đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận mẫu thử miễn phí và báo giá chi tiết.

Danh sách nhân viên Sale

Liên hệ với Degrasan


0979.458.900 0979.368.166