Bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS)

Để nhận Phiếu an toàn hóa chất (MSDS), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc điện thoại:
To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please contact us by email or phone.

Phone: +84(0) 979 368 166
Phone: +84(0) 979 458 900 
Email: anh.hoang@ivh-vietnam.com

đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Vui lòng điền thông tin dưới đây để nhận mẫu thử miễn phí và báo giá chi tiết.

Danh sách nhân viên Sale

Liên hệ với Degrasan


0979.458.900 0979.368.166